Vaktmestertjenester

Sameiets vaktmestertjenester omfatter vedlikehold/tilsyn av alle fellesområder. OBS: De enkelte leiligheter/seksjoner dekkes dessverre ikke av denne tjenesten. Beboere kan kun kontakte vaktmester ved større ulykker (brann, større vannlekkasjer, o.l) Heisstopp og åpne garasjeporter skal meldes via tekstmelding på tlf. 90 88 15 50. Andre spørsmål kan rettes til styret, enten som e-post eller ved bruk av penn og papir. Styrets postkasse er i oppgang A og er merket med Sameiet Toftes gate 61.

E-post til vaktmester: vaktmester@toftesgate61.no