Adresse og tefefonnummer

Postadresse: Toftes gate 61 A, 0552 OSLO
Eiendomsidentifikator: knr:0301/gnr:228/bnr:374
Foretaksnummer: 975 661 989

Foretningsfører

Fakta Regnskap AS, Kirkeveien 64 A - 0364 OSLO
Tlf. 62 53 65 00

Sameiets forsikringsselskap

Gjensidige
Polise nr. 84 70 27 81

Styremedlemmer