Navnlapper

Postkasse

Postkasseskilt kan bestilles gjennom styret. Bestillingen må gjøres skriftlig og leveres til styrets postkasse i oppgang A. Skiltet kan maksimalt ha 4 linjer a 18 tegn inkludert mellomrom.

Ringeklokke

Navn på ringeklokker bestilles skriftlig til styret. Husk og også oppgi det gamle navnet, slik at vi finner ut hvor det nye navnskiltet skal stå. Bestillingsskjema kan lastes ned her.