Videoovervåkning

Sameiet besluttet på sitt årsmøtet i 2002 å innføre videoovervåkning av inngangspartiene, søppelrommet og garasjeanlegget, og anlegget har fra 20. januar 2003 vært operativt.

Ved tyveri/innbrudd, vennligst ta kontakt med vaktmester/styreleder omgående slik at eventuelle bilder av gjerningsperson/er kan sikres.

Dette er registert i Datatilsynet den....